Visuel identitet
og designmanual

Museum Vestsjælland

 

December 2014

I 2012 fusionerede Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Ringsted Museum og Arkiv og Sydvestsjællands Museum. Resultatet var en museumsorganisation med navnet Museum Vestsjælland, med 11 meget forskellige besøgssteder.

 

Grundelementerne i Museum Vestsjællands visuelle identitet er et logo, en farve og et skriftsnit. Logoet består af en gylden solskive med indtegnet navn. Solskiven leder tankerne hen på ’Solvognen’ og lader, med sin cirkelform, museumsorganisationen stå frem, som en omsluttende og favnende helhed. Navnet er tegnet ud fra skriften Trajan, som har rødder tilbage til oldtidsindskriptioner på Trajansøjlen i Rom.

 

Visitkort

Mailsignatur

Folder, for- og bagside